Značení obalů a jeho účel

Značení obalů a jeho účel

date

19.01. 2024

Obalový průmysl je důležitý pro uchovávání, prezentaci a efektivní distribuci produktů na globálním trhu. Obaly jsou používány v celém dodavatelském řetězci a musí chránit, prezentovat a obsahovat důležité informace produktu.  Obal také hraje klíčovou roli při zachování kvality produktu, ale zároveň sděluje identitu značky.

Proč je nutné značení obalů?
Znační je důležitou součástí identifikace produktů. Identifikace produktu poskytuje jasné a rychlé informace jako např. název produktu, číslo šarže, čárový kód, popis apod. Nedílnou součástí je i sledovanost, datum výroby, místo původu nebo i datum expirace a další relevantní údaje. Mnoho průmyslových odvětví podléhá zvláštním předpisům, které vyžadují uvedení určitých údajů na obalech, jako jsou varování, pokyny pro použití, nutriční informace, pečetě kvality apod.

Primární balení – obal, který přichází do přímého kontaktu s předmětem či látkou, kterou obsahuje. Hlavním účelem je zajistit integritu produktu a chránit je před vnějšími faktory, jako je světlo, vzduch, vlhkost nebo kontaminace, a zároveň plnit estetickou i prezentační funkci.
Kódování primárního obalu k zásadní proces pro identifikaci a sledování základního produktu v celém dodavatelském řetězci K tomuto účelu se používají různé technologie a jednou z nejčastěji používaných možností je technologie inkoustového tisku. Termální inkoustové tiskárny jsou v tomto případě vysoce efektivní.

           

Sekundární balení – je prakticky obal, který seskupuje a chrání několik produktů, které jsou již jednotlivě zabaleny v primárním obalu. Jeho hlavní funkcí je usnadnit a zefektivnit manipulaci s více produkty.  Kódování sekundárních obalů je nezbytné pro optimalizaci logistiky, zajištění sledovatelnosti a dodržování průmyslových standardů. Pro kódování těchto obalů není lepší volba než inkoustová tiskárna s vysokým rozlišením, které nabízejí přímé kódování a poskytují úsporu nákladů, zaručují jasnou a přesnou identifikaci obsahu sekundárního obalu.

           

Terciální balení – seskupuje a chrání více sekundárních balení či primárních balíků. Hlavní funkcí těchto obalů je optimalizace skladovací kapacity a usnadnění přepravy v dodavatelském řetězci.
Terciální obaly jsou běžně spojovány s paletami, kontejnery, sudy nebo velkými krabicemi.
Tato úroveň kódování zahrnuje systémy pro tisk a aplikaci samolepících etiket, který umožňuje tisk v reálném čase a aplikaci samolepících etiket na jednu, dvě nebo tři strany palety. Kromě toho se nutné přizpůsobit se drsnému prostředí s nepříznivými podmínkami a zajišťují trvanlivost a čitelnost štítků.

kontaktní formulář

Pojďme probrat, jaké řešení bude pro vás nejvhodnější

Projdeme s vámi veškeré detaily a ...

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si o ochr. os. údajů.