DPM III - velkoplošný TT tisk

DPM III modul se používá na velkoplošný nebo vícenásobný tisk menších tiskových zpráv při jednom přejezdu tiskové hlavy. Tiskárna dokáže značit tiskové pole až 128 x 630 mm.Videa: