Podavač rozložených krabiček a aplikace etikety na podávané krabičky

Obsluha jednoduše vloží do zásobníku podavače štos rozložených kartónových krabiček a podavač SVM100 je po jednom podává na dopravník, který je unáší pod aplikační hlavu aplikátoru. Pod aplikační hlavou dochází k aplikaci předtištěné etiekty a rozložené krabičky jsou dále unášeny do přihrádky, která je umístěna na konci malého dopravníku.Videa: