SVM 100A / SVM 100B

Podavač fólií, kartónků, archů atd.Videa: