UBS APLINK 8300

Tisk a aplikace paletové etikety ze tří stran palety.Videa: