HERMA 400 v baličce

Aplikace předtištěných etiket na fólii v balicí lince. V balicí lince nebylo místo na umístnění aplikátoru, proto je tělo aplikátoru nainstalováno mimo linku a do linky vstupuje jen rameno, které aplikuje etikety.Videa: