HERMA 400 - vysoce rychlostní aplikace etiket.

Aplikátor HERMA 400 aplikuje předtištěné etikety rychlostí až 380 ks/min. Po aplikaci dochází ke kontrole, zda je etiketa nalepena a zda nejsou na sobě dvě víčka.Videa: